T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Ilgaz Devlet hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Ilgaz Devlet hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdare

Güncelleme Tarihi: 27/03/2018

Hastane hizmetlerinin yürütülebilmesi için kurumumuzda bulunan idari birimler;
*Personel Özlük Birimi
*Satın Alma
*Maaş Mutemetliği
*Döner Sermaye Mutemetliği
*Döner Sermaye Saymanlığı
*Tahakkuk
*TİG
*Çalışan Hakları Birimi
*Hasta Hakları Birimi
*Ambar
*İstatistik Birimi
*Bilgi işlem