Hastanemiz
22 Eylül 2022

Hastanemiz 25 yatak kapasite ile D Grubu olarak hizmet vermektedir.

            Ayaktan Tedavi Hizmetlerinde 2 Dahiliye Uzmanı,2 Aile Hekimi Uzmanı, 2 Diş Hekimi ile Diş Tedavi ve Protez polikliniği ile hizmet verilmektedir.

            Acil Sağlık Hizmetlerinde 10 Pratisyen hekim ile hizmet verilmektedir.

            8+1 Diyaliz Ünitemiz sayesinde ilçemizdeki tüm hastalarımıza hizmet verilebilmektedir.

            2 (İki) Psikolog, 1 (Bir) diyetisyen çalışanımızla hem yatan hem ayaktan hastalarımıza hizmet verilmektedir. 

            Laboratuvar  hizmetlerinde Biyokimya, Hemogram, Hormon TİT, Sedim, Koagülasyon, Kan gazı tetkik hizmetleri verilmektedir.

            Görüntüleme hizmetlerinde  dijital röntgen cihazı, Panoramik diş röntgen cihazı ,ultrason cihazı ,kemik Dansitometre cihazı bulunmaktadır.

            Hastanemizde Solunum Fonksiyon Testi, TA Holter ve  NST   cihazı   mevcuttur. 


resim web .jpeg