Radyoloji
21 Aralık 2021

  • dijital röntgrn.jpg
  • panoramik röntgen cihazı.jpg
  Hastanemizde Dijital röntgen cihazı ,Dijital Panoramik Diş Röntgen cihazı ve Kemik Dansitometri cihazı bulunmaktadır. Hasta sonuçlarımız yaklaşık 3 dk. gibi kısa bir sürede muayene olduğunuz hekim bilgisayarına dijital ortamda yansımaktadır.Hastanemizde günümüz son teknoloji cihazlar kullanılmakta olup insan sağlığına olan etkileri minimize edilmiştir.

Radyoloji nedir?

Röntgen ışınlarından istifade ederek vücudun iç organlarındaki hastalıkların teşhisi ve röntgen, gamma gibi diğer iyonize radyasyon metodları ile bu hastalıkların tedavisi ile de uğraşan tıp ilminin bir dalı. Radyoloji iki ana bölümde ele alınır. Birincisi teşhis radyolojisi, ikincisi tedavi radyolojisi, yani radyoterapidir.

Röntgen ışınları, 1895 yılında Wilhelm Conrad röntgen tarafından bulunmuştur