İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI
26 Mart 2018

İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI

Güncelleme Tarihi: 24/03/2018

ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI..!

   
 Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerinde görev yapan Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrolarına geçirilmeleri amacıyla yapılan sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.
Sınav sonuçlarına itirazlar 26 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze şahsen yapılacaktır.

Söz konusu ilan metininde başarılı olduğu ilan edilen adayların aşağıda belirtilen belgeleri en geç 28 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

• Askerlik ile İlişiği Olmadığına Dair Belge (Erkek adaylar için)

• Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Çıktısı olabilir)

• Sağlık Durumunun Çalışmaya Engel Olmadığına Dair Rapor

• Öğrenim Durumu Belgesi

• 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca açmış olduğum davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat ettiğini teşvik edici belgeyi ve icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınan belge

• En son çalışmış olduğu idare ile daha önce çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 696 sayılı KHK’nın 127. Maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23. Maddesi ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağı ve bu haklardan feragat ettiğine dair sulh sözleşmesi belgesi

• 3 adet Fotoğraf         


NOT: Bu İlan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KESİN SONUÇ LİSTELERİ GÜVENLİK VE ARŞİV ARAŞTIRMASI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE MÜTEAKİP İLERİ BİR TARİHTE AÇIKLANACAKTIR.

                                                                                    SINAV SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ.pdf